KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

Praktyki - informacje ogólne

Praktyki zawodowe
e-mail: praktyki@ur.krakow.pl

Biuro Karier
e-mail: biurokarier@ur.krakow.pl

WYDZIAŁOWI PEŁNOMOCNICY ds. PRAKTYK

Weterynawia - praktyka hodowlana
dr hab. inż. Edyta Molik
e-mail: rzmolik@cyf-kr.edu.pl
tel. 12-429-75-47

Weterynaria - praktyka kliniczna
dr n. wet. Grzegorz Ramisz
e-mail: ramisz@o2.pl
tel. 691 497 011

Weterynaria - praktyki w Inspekcji Weterynaryjnej
lek. wet. Lech Pankiewicz
e-mail: lpankiewicz1@tlen.pl
tel. 607 243 366

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies