KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydarzenia

MajKwiecieńStyczeń
GrudzieńPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikWrzesieńSierpieńLipiecCzerwiecMajKwiecieńMarzecLutyStyczeń
GrudzieńListopadPaździernikLipiecCzerwiecMajKwiecieńLutyStyczeń
Styczeń 2017
2017-01-26

26 stycznia została podpisana umowa miedzy Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie a Powiatem Tatrzańskim w Zakopanem. Uroczystego podpisania dokonali - JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady oraz Starosta Tatrzański - Piotr Bąk i Wicestarosta – Jerzy Zachranko.

W ramach nawiązanego porozumienia Uczelnia współpracować będzie ściśle z Powiatem i jego jednostkami. Organizowane będą wspólne przedsięwzięcia naukowe, naukowo-badawcze oraz edukacyjne o tematyce związanej m.in. z architekturą krajobrazu, geodezją i kartografią, gospodarką przestrzenną, inżynierią i gospodarką wodną, inżynierią i ochroną środowiska, jakością
i bezpieczeństwem środowiska, leśnictwem, ochroną przyrody, planowaniem przestrzennym, budową systemów informacji o terenie, rozwojem infrastruktury czy rozwojem lokalnej gospodarki.
W ramach umowy, Uniwersytet ma współpracować również z placówkami oświatowymi i edukacyjnymi. Powiat promować będzie Uczelnię, a także popularyzować kierunki studiów wśród młodzieży. Ma także wspierać Uniwersytet w organizacji staży i praktyk dla studentów, czy przygotowanych prac dyplomowych. Uniwersytet Rolniczy w swoim programie naukowo-badawczym uwzględniać będzie tematykę związaną z problematyką Tatr i Podtatrza. Prowadzone będą gościnne wykłady, odczyty, współorganizowane konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty dla młodzieży,
a także inne działania wspierające inicjatywy edukacyjne podejmowane przez Powiat Tatrzański. Porozumienie zawarte zostało na czas nieoznaczony.

Opracowanie: mgr inż. Izabella Majewska, rzecznik prasowy UR

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies