KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

Praktyki kliniczne - IV rok studiów

W związku ze zmianą regulacji dotyczących praktyk klinicznych wprowadzoną przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną wszystkie porozumienia dotyczące praktyk klinicznych podpisane przez 15 czerwca 2016 są nieważne.

Krajowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna ustaliła odpłatność za praktyki kliniczne w wysokości 32 zł/dzień (uchwała Nr 27/2014/V).

Po zakończeniu praktyki prosimy o wystawienie faktury na następujące dane:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
NIP 675 000 2118

i przesłanie jej na adres:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ – UR
al. Mickiewicza 24/28;
30-059 Kraków

W treści faktury MUSI znaleźć się informacja, że jest to faktura za udział studenta X w klinicznej praktyce studenckiej.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies