KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

Pełnomocnicy Dyrektora UCMW

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA UCMW ds. PROGRAMU STUDIÓW
dr Agata Pietrzyk
e-mail: a.pietrzyk@uj.edu.pl

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA UCMW ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na lata 2016-2020
dr n. wet. Grzegorz Lonc
e-mail: grzegorz.lonc@urk.edu.pl

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA UCMW ds. KÓŁ NAUKOWYCH na lata 2016-2020
prof. dr hab. lek. wet. Olga Szeleszczuk
e-mail: olga.szeleszczuk@urk.edu.pl

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA UCMW ds. PRAKTYK ZAWODOWYCH na lata 2016-2020
dr n. wet. Grzegorz Ramisz
e-mail: grzegorz.ramisz@urk.edu.pl

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA UCMW ds. STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2016-2020
Anna Krupa
e-mail: anna.krupa@urk.edu.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies