KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

Komisja ds. Jakości Kształcenia

Skład Komisji ds. Jakości Kształcenia na lata 2016-2020

Dr hab. Izabela Krakowska, prof. UR – Przewodnicząca

Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia
  1. Dr hab. Maria Walczak
  2. Dr hab. Małgorzata Kotula - Balak
  3. Dr n. wet. Tomasz Wojnar
  4. Dorota Jurczyk – przedstawiciel studentów
Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
  1. Dr n. wet. Grzegorz Lonc – Pełnomocnik Dyrektora UCMW ds. Jakości Kształcenia
  2. Dr Agata Pietrzyk
  3. Lek. Wet. Diana Bochyńska
  4. Lek. Wet. Maria Chmurska – Gąsowska
  5. Jagoda Pelińska – przedstawiciel studentów
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies