KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

"Jako lekarz weterynarii przyrzekam, że w zgodzie z mym powołaniem, w trakcie pełnienia obowiązków zawodowych będę postępował sumiennie i zgodnie z aktualną wiedzą weterynaryjną, strzegł godności zawodu, przyczyniał się w miarę możliwości do postępu nauk weterynaryjnych, a także wykonywał obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz zasad Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii."
2014-10-17Nieczynne biuro UCMW
W dniach od 17 do 27 października biuro UCMW jest zamknięte. Wszelkie dokumenty dotyczące weterynarii proszę zostawiać na portierni przy al. Mickiewicza 24/28 z dopiskiem na kopercie dla weterynarii
2014-10-01Rekrutacja - dodatkowe wymagania
Wszystkich Kandydatów na studia na kierunek weterynaria w roku akademickim 2014/2015 informujemy, że dodatkowym kryterium formalnym jest uzyskanie minimum 30% punktów z egzaminu maturalnego z biologii oraz chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów.
2014-10-01

INFORMACJA

więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies